Časopis Naše řeč
en cz

Závěrečný díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Karel Kučera

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Last Volume of the Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
karel.kucera@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 2

Předchozí Michal Křístek: Výbor prací o různých aspektech komunikace

Následující Lucie Jílková: K výslovnosti th ve slově smoothie