Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2016/2017

Robert Adam, Robert Dittmann, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language during the 2016/2017 Academic Year

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 1

Předchozí Žaneta Dvořáková: Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst

Následující Martina Rybová: K prostředkům jistotní modality v korespondenci Karla Havlíčka