dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

K vokalické kvantitě u verbálních substantiv na -aní/-ání ve čtyřjazyčném Nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Jana Zdeňková

[Články]

(pdf)

On Vowel Quantity in Verbal Nouns Ending in -aní/-ání in Daniel Adam of Veleslavín’s Dictionary Nomenclator Quadrilinguis

The article deals with vowel quantity in the verbal nouns ending in -aní/-ání included in Daniel Adam of Veleslavín’s dictionary Nomenclator quadrilinguis (1598). In Old Czech, vowel quantity in these verbal nouns was regulated by rules manifested as rhythmicity, whereas there is no such regulation in Modern Czech. Daniel Adam of Veleslavín’s Nomenclator contains nouns corresponding to the Old Czech vowel quantity restrictions as well as nouns corresponding to those in Modern Czech. In some cases, a phonetic explanation for the vowel quantity observed could be proposed.

Key words: Daniel Adam of Veleslavín, Middle Czech, Nomenclator quadrilinguis, Old Czech, verbal nouns, vowel quantity
Klíčová slova: Daniel Adam z Veleslavína, střední čeština, Nomenclator quadrilinguis, stará čeština, verbální substantiva, vokalická kvantita

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
zdenkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 1

Předchozí Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Úvodní slovo redakce

Následující Lucie Radková: Ráfek a cépézetka: Proč ne informátor a cela předběžného zadržení? Funkce policejní mluvy z pohledu jejích uživatelů