Časopis Naše řeč
en cz

Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

Šárka Zikánová, Eva Hajičová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Prague workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

This article is a report on the workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II).

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
sarka.zikanova@mff.cuni.cz
eva.hajicova@mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Předchozí Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami

Následující Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková: Liberecká lingvistická konference