dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Korpus vlastními silami

Pavel Vondřička

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Building a corpus on one’s own

This article is a review of Petr Pořízka: Tvorba korpusů a vytěžování jazykových dat – metody, modely, nástroje. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 288 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
pavel.vondricka@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Předchozí Soňa Schneiderová: Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

Následující Šárka Zikánová, Eva Hajičová: Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)