Časopis Naše řeč
en cz

Liberecká lingvistická konference

Pavlína Kašpárková, Kateřina Václavková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Linguistics conference in Liberec

This article is a report on the conference Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy [Linguistics and Literary Science: Paths and Perspectives], particularly on its linguistic part called Struktura v jazyce a jazyk v komunikaci [Structure in Linaguage and Language in Communication].

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra bohemistiky FF UP
třída Svobody 26, 771 80 Olomouc
paja.kasparkova@gmail.com
kata.vaclavkova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Předchozí Šárka Zikánová, Eva Hajičová: Pražský workshop Discourse Relations in Multilingual Context (Kontakt II)

Následující Petr Nejedlý: Sluníčkář