Časopis Naše řeč
en cz

Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

Soňa Schneiderová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

New publication: The Stylistics of Spoken and Written Czech

This article is a review of Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Eliška Chvalovská – Lucie Jílková – Petr Kaderka – Petr Mareš – Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. 510 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
sona.schneiderova@pedf.cuni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 2

Předchozí František Štícha: O jazyce próz Jaroslava Hutky

Následující Pavel Vondřička: Korpus vlastními silami