Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016

Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language in the 2015-2016 academic year

This article is a report on the talks in The Circle of the Friends of the Czech Language in the academic year 2014/2015.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Kruh přátel českého jazyka
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Předchozí Stanislava Kloferová: Monografie o současné češtině

Následující Michal Ctibor: Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci