Časopis Naše řeč
en cz

Má čeština dlouhé r a dlouhé l? Poznámky k dloužení hlásek v kořeni při derivaci

Michal Ctibor

[Drobnosti]

(pdf)

Does Czech have a long r and a long l? Notes on the lengthening of phones in the root during derivation

This article defends the (at least potential) presence of long r and long l in the system of Czech phonemes; these phonemes can emerge through the lengthening of the phones in some derivational processes. The article then shows that the vowel can also be lengthened in some derivational processes in roots whose representation employs the grapheme ě.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha
ctibor.michal@seznam.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Předchozí Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016

Následující Z dopisů jazykové poradně