Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o současné češtině

Stanislava Kloferová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A book on contemporary Czech

This article is a review of Eva Minářová – Jana Marie Tušková a kol.: Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
kloferova@iach.cz

Naše řeč, ročník 100 (2017), číslo 1

Předchozí Václav Lábus: Slovotvorba pomístních jmen pod lupou

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2015/2016