Časopis Naše řeč
en cz

Ke zpracování názvů rostlin v Akademickém slovníku současné češtiny

Jana Nová, Helena Pernicová

[Články]

(pdf)

On the treatment of the names of plants in the Academic Dictionary of Contemporary Czech

The names of plants are presented as an example of the way in which terminological items are treated in the Academic Dictionary of Contemporary Czech (ASSČ). The general principles applied are accuracy and comprehensibility of explanation, while specific rules include the proper choice of the genus proximum and theparaphrasing of botanical terms necessary for the description of the plant. The treatment of the genus and the treatment of the species differ in the position of the botanical name in the entry. We also discuss the treatment of polysemic lexemes of this semantic group, as well as the treatment of plant families. The principles are illustrated using examples of completed entries.

Key words: monolingual dictionary, lexicography, botany, genus, species, genus proximum, polysemy, family
Klíčová slova: jednojazyčný výkladový slovník, lexikografie, botanika, rod, druh, genus proximum, polysémie, čeleď

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
nova@ujc.cas.cz
pernicova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 4

Předchozí Martina Nývltová: Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století

Následující Zdeňka Vychodilová: Nová česká knížka o diskurzu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1