Časopis Naše řeč
en cz

Dělá nám YMCA jazykové problémy?

Michaela Lašťovičková

[Drobnosti]

(pdf)

Does the YMCA create language problems for us?

The article discusses the pronunciation, spelling variants and declension of the abbreviation YMCA and related expressions in spoken and written Czech.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazykové přípravy ZČU
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
mlastovi@ujp.zcu.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Zdeňka Hladká: Monografie o Vladimíru Šmilauerovi

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1