Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o Vladimíru Šmilauerovi

Zdeňka Hladká

[Posudky a zprávy]

(pdf)

A monograph on Vladimír Šmilauer

This article is a review of Martina Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Praha: Academia, 2015. 651 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Joštova 13, 602 00 Brno
zdena@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Lenka Procházková: Amerikanizace českých příjmení na území Chicaga

Následující Michaela Lašťovičková: Dělá nám YMCA jazykové problémy?

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1