Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question on the meaning of the expressions "těžce lehký" (literally "heavily/difficultly easy/light", meaning "very easy/light") and "lehce těžký" (literally "easily/lightly heavy/difficult", meaning "slightly heavy/difficult") in Czech.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3

Předchozí Michaela Lašťovičková: Dělá nám YMCA jazykové problémy?

Následující Veronika Štěpánová: Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu