Časopis Naše řeč
en cz

Neklasický průvodce klasickým věděním o jazykové interakci

Kristýna Tesařová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

An atypical guide to classic texts on linguistic interaction

This article is a review of Peter Auer: Jazyková interakce. Praha: Lidové noviny, 2014. 312 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
tesarova.kris@gmail.com

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 1, s. 45-49

Předchozí Martin Havlík, Eliška Zaepernicková: Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik

Následující Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2014/2015

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1