Časopis Naše řeč
en cz

Vzájemné ovlivňování prozódie a syntaxe v překryvech replik

Martin Havlík, Eliška Zaepernicková

[Články]

(pdf)

The interaction of prosody and syntax in overlaps

This article presents findings from a study of overlaps in informal conversations between friends. The interaction of prosody and syntax in overlaps is analysed. The findings suggest that although interactants orient themselves to syntactically complete sentences, the relationship between syntax and prosody is rather negligible. Prosody used in overlaps is influenced mostly by the sequential organization of conversation. In many cases, overlaps are not perceived as problematic and as such do not need resolving. Specific prosodic features are applied especially when (i) interactants aim to take over a turn or (ii) when they believe they have the right to speak. 

Key words: conversation analysis, overlaps, prosody, syntax
Klíčová slova: konverzační analýza, překryvy replik, prozódie, syntax

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Martin Havlík
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
havlik@ujc.cas.cz

Eliška Zaepernicková
Fonetický ústav / Ústav obecné lingvistiky FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
eliska.zaepernickova@mensa.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 1, s. 33-44

Předchozí Jakub Kopecký: Poznámky k signalizaci argumentace v jazykové interakci

Následující Kristýna Tesařová: Neklasický průvodce klasickým věděním o jazykové interakci

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1