Časopis Naše řeč
en cz

Obor

Jiří Rejzek

[Drobnosti]

(pdf)

Obor

The article deals with different meanings and possible sources of the word obor in older and modern Czech.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.  

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 3, s. 166-168

Předchozí Renáta Neprašová: K frekvenci neologismů tvořených vlivem němčiny

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1