Časopis Naše řeč
en cz

Rosol

[Hovorna]

(pdf)

-

(R. Z.) Toto slovo vykládá Miklosich (Etym. Wtb. 314) z roz-sol; píše se odedávna bez z, protože se v něm necítí složenina s roz-. Tomuto výkladu svědčí význam (pův. nasolená voda k nakládání masa, ryb, sýrů, zelí, pak rozl. pokrmy »rosolením« připravované; význam »huspenina« se zdá pozdní) i znění v jaz. jihoslov. (rasol z razsol). Bývalo přísloví »jako z rosola« (t. j. bez zvláštní přípravy, prostě, bez okolků). Rosolka je slovo docela nepříbuzné, z vlaš. rosoglio; toto jméno je odtud, že se »rosolka« pův. dělávala z listů rosičky, rosnatky (Drosera), které se říkávalo lat. ros solis (sluneční rosa).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 7, s. 222

Předchozí Předposlední

Následující Z. (= Josef Zubatý): Sám