Časopis Naše řeč
en cz

Berlusconizace po česku

Věra Dvořáčková

[Drobnosti]

(pdf)

Berlusconization in Czech

This article discusses the use and the origin of the expression berlusconizace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 4, 118 51 Praha 1
dvorackova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 2, s. 107-111

Předchozí Marta Šimečková: Basta fidli kulatina aneb k jednomu typu interjekcí

Následující Z dopisů jazykové poradně