Časopis Naše řeč
en cz

Mistr tesař diachronní lexikografie (Igor Němec a Staročeský slovník)

Petr Nejedlý

[Články]

(pdf)

The "master carpenter" of diachronic lexicography and his "woodchips" (Igor Němec and the Old Czech Dictionary)

The article describes factors contributing to diachronic lexicographical analysis. These factors are shown using examples of revisions made by Igor Němec (1924–2005), the editor-in-chief of the Old Czech Dictionary (Staročeský slovník), in the drafts of several entries.

Key words: diachronic lexicography, lexicological analysis, Old Czech Dictionary, Igor Němec
Klíčová slova: diachronní lexikografie, lexikologická analýza, Staročeský slovník, Igor Němec

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 1, s. 1-10

Předchozí Z dopisů jazykové poradně

Následující Lucie Radková, Jana Rausová: Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1