Časopis Naše řeč
en cz

Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla?)

Petr Nejedlý

[Drobnosti]

(pdf)

On the origin of one simile

The article discusses the origin of the phrase být jako za groš kudla ‘to be skinny’, explaining that it does not come from the younger (early Baroque) noun kudla ‘pocket knife’, but from the archaic (Middle Czech) lexical unit škudla ‘fine metal strip’, with which it has more semantic features in common.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Valentinská 1, 116 46 Praha 1
nejedly@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 308-311

Předchozí Karel Kučera: Velké korpusy a identifikace změn v blízkých stavech jazyka

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1