Časopis Naše řeč
en cz

Velké korpusy a identifikace změn v blízkých stavech jazyka

Karel Kučera

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Large corpora and the identification of changes in language over short time intervals

A review of Michal Křen: Odraz jazykových změn v synchronních korpusech. Praha: Nakladatelství Lidové noviny – Ústav Českého národního korpusu FF UK, 2013. 180 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
karel.kucera@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 304-307

Předchozí Jiří Milička: Kontroverzní hranice jazykovědy aneb O syntagmatických očích Hany Karadžičové

Následující Petr Nejedlý: Nad původem jednoho přirovnání (zagroškudla?)

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1