Časopis Naše řeč
en cz

Kontroverzní hranice jazykovědy aneb O syntagmatických očích Hany Karadžičové

Jiří Milička

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Controversial borders of linguistics or On the syntagmatic eyes of Hana Karadžičová

A review of Václav Cvrček: Kvantitativní analýza kontextu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 288 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav srovnávací jazykovědy FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
milicka@centrum.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 300-304

Předchozí Veronika Kolářová: Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Následující Karel Kučera: Velké korpusy a identifikace změn v blízkých stavech jazyka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1