Časopis Naše řeč
en cz

Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Veronika Kolářová

[Články]

(pdf)

Nominalized structures with two participants in post-nominal genitive

Double post-nominal genitives in Czech have thus far been illustrated only by a single type of nominalized structure, e.g., zbavení ženy starostí ‘relieving woman-GEN worry-GEN.PL, i.e. relieving the woman of worries’. In this paper, we specify three other types of double post-nominal genitive constructions and search for their frequency in the Prague Dependency Treebank and in the Czech National Corpus. Although the constructions are rare and less acceptable, we try to show that Czech grammar system allows them. Special attention is paid to nominalizations of support verb constructions; they can be interpreted as one lexical unit which enables them to be used within double post-nominal genitive constructions.

Key words: corpora, double post-nominal genitives, nominalized structure, participants, support verb constructions
Klíčová slova: adnominální bezpředložkový genitiv, aktant, korpus, nominalizovaná struktura, verbonominální predikát

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
kolarova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 286-299

Předchozí Michaela Martinková: K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice

Následující Jiří Milička: Kontroverzní hranice jazykovědy aneb O syntagmatických očích Hany Karadžičové

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1