Časopis Naše řeč
en cz

K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice

Michaela Martinková

[Články]

(pdf)

On the methodology of using parallel corpora for contrastive linguistic research

In the last twenty years, contrastive linguistic research has benefited greatly from the introduction of parallel corpora; the valuable “bilingual output” supplied by translations “provides a basis of comparison, or at least justifies the assumption of comparability” (Gast, forthcoming, p. 8). This paper subjects the methodology of using parallel corpora for contrastive linguistic research to a critical analysis.

Key words: parallel corpus, InterCorp, contrastive linguistics, methodology
Klíčová slova: paralelní korpus, InterCorp, kontrastivní lingvistika, metodologie

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP
Křížkovského 10, 779 00 Olomouc
michaela.martinkova@upol.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 270-285

Předchozí Lucie Chlumská, Olga Richterová: Překladová čeština v korpusech

Následující Veronika Kolářová: Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1