Časopis Naše řeč
en cz

Překladová čeština v korpusech

Lucie Chlumská, Olga Richterová

[Články]

(pdf)

Translated Czech in corpora

It is a well-established fact that corpus design, including its representativeness, has a major influence on any corpus research. The discussions usually cover the selection of text types or genres, or the choice of specific texts, while the issue of translations often remains unnoticed. The objective of this paper is to summarize approaches to translated texts in international corpus linguistics, to introduce the CNC corpus design regarding translations, and to present some examples which demonstrate that texts translated into Czech may differ from original Czech texts and thus affect the research results.

Key words: corpus design, representativeness, translated Czech, translations
Klíčová slova: složení korpusu, reprezentativnost, překladová čeština, překlady

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav Českého národního korpusu FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
lucie.chlumska@ff.cuni.cz
olga.richterova@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 259-269

Předchozí Lucie Poláková: K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů

Následující Michaela Martinková: K metodologii využití paralelních korpusů v kontrastivní lingvistice

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1