Časopis Naše řeč
en cz

Absolutní a proporcionální frekvence v ČNK ve světle výzkumu morfosyntaktické variace v češtině

Neil Bermel, Luděk Knittl, Jean Russell

[Články]

(pdf)

Absolute and relative frequency in the Czech National Corpus in the light of morphosyntactical variation in Czech

This contribution discusses three ways of operationalising the notion of frequency as it relates to how often an item occurs in a corpus: the proportional frequency of forms (i.e. the percentage of instances in which one or another variant is found) and two ways of looking at absolute frequency. Working with data from unmotivated morphological variation in Czech case forms, we show that different types of data contribute to some extent to the way variation is perceived and implemented by native speakers, but suggest that proportional frequency seems most salient for speakers in forming their impressions and shaping their behaviour.

Key words: corpus linguistics, Czech, frequency, empirical research, morphology, questionnaires
Klíčová slova: korpusová lingvistika, čeština, frekvence, empirický výzkum, tvarosloví, dotazníky

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Russian and Slavonic Studies, University of Sheffield
Jessop West, 1 Upper Hanover Street, Sheffield S3 7RA, UK
n.bermel@sheffield.ac.uk
l.knittl@sheffield.ac.uk

Corporate Information and Computing Services, University of Sheffield
10–12 Brunswick Street, Sheffield S10 2FN, UK
j.russell@sheffield.ac.uk

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 216-227

Předchozí Karel Kučera: Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny

Následující Magda Ševčíková: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností