Časopis Naše řeč
en cz

Lichník

[Hovorna]

(pdf)

-

K dotazu na str. 286, IV. roč. poslal nám dp. J. Bour, O. P. v Olomouci, laskavě tento výpisek z článku P. M. Jakubičky »Ritus kartusiánský« v Čas. katol. duchovenstva (r. 51): »Kartusiáni mají při mši sv. zvláštní ručníček na utření rtů po sv. přijímání, zvaný Agnus Dei. Je na jednom konci varhánkovitě stažen a ouškem opatřen, protože nekněz smí jen za ouško jej vzíti. — Kartusiánskému Agnus Dei zcela se podobá »doigtier«, jejž vyobrazil J. Braun, Liturg. Gewandung, 1907. Freiburg i. B. str. 561, jejž kanovníci v Remeši (sv. Bruno, zakladatel kartus., byí též kanovník v Remeši) nosili na [222]malíčku při mši sv. do obětování, pak jej odložili a vzali zas po přijímání. Zván doigtier i sudarium, facistergium a j., a prvotně měl úkol kapesníku.« Z tohoto výpisku, za nějž jistě budou vděční i naši čtenáři, jest ovšem patrno, že slovo lechník v dokladě Kottově je zase totéž, co lichník, t. malík.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 7, s. 221-222

Předchozí Kujal

Následující Ovládnouti