Časopis Naše řeč
en cz

Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu

Jiří Rejzek

[Drobnosti]

(pdf)

Two designations you do not find in dictionaries - kapodastr and kazu

The article discusses the meaning, use and origin of musical terms kapodastr and kazu.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jiri.rejzek@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 3, s. 166-167

Předchozí Marie Krčmová: Znovu o mediálním dialogu

Následující Z dopisů jazykové poradně

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1