Časopis Naše řeč
en cz

Znovu o mediálním dialogu

Marie Krčmová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Another publication on media dialogues

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
krcmova@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 3, s. 164-165

Předchozí Anna Kadlecová, Marek Nagy, Barbara Mertins, Sandra Donevska: Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí

Následující Jiří Rejzek: Dvě hudební pojmenování, která ve slovnících nenajdete – kapodastr a kazu

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1