Časopis Naše řeč
en cz

Dělobitna

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) není slovo staré; uvádí je teprve Kott (6, 29) se zkratkou Douchovou. Je utvořeno asi podle franc. batterie (battre = bíti), které mělo nahraditi; pokud víme, neujalo se však ani v nové české terminologii vojenské. Škoda ho není, protože šťastně utvořeno není. »Dělo« je ovšem výraz starý (jestliže by proti vám táhli, poživete jich dobře z děl Vlček z Čenova, Výb. z lit. č. 2, 1006); původně znamenalo »dělo« (= dílo) každý nástroj válečný, zvl. obléhací, ale časem se význam toho slova zúžil ve smyslu asi dnešním a při tom zároveň nastalo rozlišení kvantitou od slova základního (dielo — dělo), k němuž východiskem byl 2. p. mn. děl.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 7, s. 221

Předchozí Z. (= Josef Zubatý): Z našich časopisů

Následující Kujal