Časopis Naše řeč
en cz

Myšlení o toponymech

Michaela Boháčová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Thinking of toponyms

The article is a review of Jaroslav David: Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice. Kapitoly z moderní české toponymie. Praha: Academia, 2011. 333 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
mcornejova@phil.muni.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 4, s. 215-217

Předchozí Ilona Janyšková: Lidová etymologie v češtině

Následující Ivana Svobodová: Projekt a grant