Časopis Naše řeč
en cz

Jazyk jako hodnota – hodnoty v jazyce

Václav Velčovský

[Posudky a zprávy]

(pdf)

Language as value - values in language

The article is a review of Claudia Woldt: Sprache als Wert – Werte in der Sprache: Untersuchungen zu Bewertungen von Sprache allgemein und Komposita im Besonderen in der tschechischen Sprachgeschichte. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2010. 621 s.

Článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka PedF UK
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
vaclav.velcovsky@seznam.cz

Naše řeč, ročník 95 (2012), číslo 3, s. 154-157

Předchozí Radek Skarnitzl: Dvojí i v české výslovnosti

Následující Jana Hoffmannová: Sociolingvistický pohled na e-komunikaci