Časopis Naše řeč
en cz

Výlohy

[Hovorna]

(pdf)

-

(Č. Ř.) Slovo výloha jsme si vzali v nové době z němčiny (Auslage; Jungmann ho ještě nezná), a to v obou významech: výdaj (vydání, útraty, náklad) i výklad (výstava zboží v obchodě). S tímto druhým významem bychom se dovedli smířiti, protože »vykládati, vyložiti zboží na prodej« je staré a dobré rčení; ale peníze vydáváme, nakládáme, vynakládáme na něco, nevykládáme (Bernolákovo »peníze vyložiti« je tolik co »vysázeti«, tedy něco jiného). Místo »výlohy, náklad nésti« by se nám líbilo spíše »útraty (smlouvy) platiti«; slovo nésti je zde podle něm. Kosten tragen. — Je-li správnější »nárok na postoupení pozemku trvá nebo netrvá« či »přihláška není odůvodněna«, snad by rozhodl právník; filolog by jen pokrčil rameny nad tím »nárokem« (Anspruch), s bolestným povzdechem, že se ho asi tak lehce nezbavíme. — Upozorňujete nás na »Sbírku zákonů« a »Věstník min. spravedlnosti«; děkujeme za laskavost, ale budeme o tomto pokynu uvažovati teprv, až bude papíru více a bude papír i tisk lacinější.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 6, s. 191

Předchozí Všední

Následující Ždáti