Časopis Naše řeč
en cz

Byť

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. V.) Spojka »byť« je původem tvar slovesný; věty spojkou touto uváděné byly původně beze spojky a spojení obou vět tedy souřadné; na př.: »by vedl osla do Paříže, komoň z něho nebude« (Přísloví Flaškova). Vedle »by« mohlo bývati i důraznější »byť« (složené jako jáť, vímť a p.). Změnou pojetí souřadného v podřadné změnila se věta s »by« v citu jazykovém ve větu vedlejší, ale zevní známkou její podřadnosti zůstával stále jen tvar slovesný, kondicionál. Poněvadž se však věta vedlejší v nynějším jazyce začíná zpravidla spojkou, pokládává se a uvádívá i toto »by, byť« za spojku, ovšem jen zcela mechanicky, neboť zůstává stále součástkou kondicionálu věty vedlejší a mělo by míti podle potřeby i náležité přípony osobní, na př. »co platno, bych sto let živ byl«. V nč. však věty tohoto způsobu, t. j. s kondicionálním »by« v 1. nebo 2. os., vycházejí z užívání a nahrazují se způsoby jinými. Tím více se ovšem potom cítí v tomto začátečním »byť« pouhé uvozovací slovo, spojka, a vznikají tím chyby jednak toho způsobu, že se píše »byť bych to nevěděl«, m. bych to nevěděl, i kdybych to nevěděl, jednak i takové chyby, na něž upozorňujete v článku Urbánkově (Lid. nov. 6, I, 1921), »byť i je roz[186]dílná«, »byť i vlastního stanoviska nezakrývá«, m. byť byla, byť nezakrýval. Toto pojetí kondicionálního »by, byť« ve větách přípustkových za spojku má i ten následek, že se v souznačných větách, uvedených spojkou »třeba«, ujímá místo présentu týž tvar, který je ve větách s »by, byť«, t. j. příčestí minulé; a tak pode vzoru vět »byť to nebyla pravda«, kde je sloveso urč. v kondicionále přítomném, říká se s předpokladem (mylným ovšem v podstatě), že »byť = třeba«, také »třeba to nebyla pravda« s významem »třeba to není pravda«, čímž se tvaru minulému »nebyla« vtiskuje platnost na pohled présentní. — Vojta Slukov má 6. p. Vojtovi Slukovovi; želeti má 3. mn. želejí; stavěti má rozk. způs. stavěj; nezměrný je slovo zbytečné (v. N. Ř. I, 156 a j.).

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 6, s. 185-186

Předchozí Bydleti, bydliti

Následující Houby