Časopis Naše řeč
en cz

Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Jarmila Bachmannová

[Články]

(pdf)

The northwestern periphery of the central Bohemian dialectal region (based on material from the Czech Language Institute’s correspondence surveys)

The article explores the results of dialect correspondence surveys from the beginning of the 1950s that were carried out in the central and northeastern Bohemian regions and confronts these results with newer data from the Czech Linguistic Atlas. It devotes attention to the analysis of the archaic language situation on the northwestern periphery of the central Bohemian dialectal region, traces the permeation of dialectal phenomena from the neighbouring regions and determines which of these may have led to the territorial delimitation of the Louny-Litoměřice peripheral zone.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 93 (2010), číslo 2, s. 83-94

Předchozí Pavel Štěpán: Sufix -ství v toponymii Čech

Následující Hana Konečná: Nářeční pojmenování polévek

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1