Časopis Naše řeč
en cz

Sufix -ství v toponymii Čech

Pavel Štěpán

[Články]

(pdf)

The suffix -ství in the toponyms of Bohemia

The article focuses on Bohemian minor place-names and place-names including lexical units derived using the suffix -ství. In toponyms, the function of this suffix is different from a great majority of common nouns. The lexical units ending in -ství found in toponyms refer to the property of a person or institution whose name serves as the source of derivation for these units. The most frequent names express the property relationship of the church and its representatives, the king and noblemen. It has been proven that the suffix -ství can also be attached to personal names. Attention is also devoted to the geographic distribution of selected types of names.

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 93 (2010), číslo 2, s. 71-82

Předchozí Jaroslav David: Lidová a bakalářská etymologie vlastních jmen (na příkladu toponym)

Následující Jarmila Bachmannová: Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1