Časopis Naše řeč
en cz

Obchodník s kožemi

[Hovorna]

(pdf)

-

(D. H.) O tom, že jest správnější mluviti a psáti »obchod s ovocem«, »obchodník s ovocem« než »obchod (obchodník) ovocem«, bylo již v N. Ř. dost podrobně vykládáno III, 62. Máme-li rozhodnouti o tom, je-li lépe říkati »obchodník s koží« či »obchodník s kožemi«, radili bychom spíše k tomuto způsobu, neboť tak se také mluví.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 5, s. 158

Předchozí Maštera

Následující Plzák