Časopis Naše řeč
en cz

Běloves

[Hovorna]

(pdf)

-

K výkladu o tomto místním jméně, který jsme podali v N. Ř. III, 286, oznamuje nám p. odb. učitel J. Škoda z Náchoda, že původní tvar Bílovec žije na Náchodsku dosud a že lidé říkají »já jdu do Bílouce.« Starší pamětníci potvrdili panu uč. Škodovi, že se název Běloves objevuje teprve v letech sedmdesátých předešlého století. Na obecní pečeti z r. 1772, jejíž otisk nám p. uč. Škoda poslal, čte se »Peczet obce Bilowske anno 1772«. K tomu ještě dodáváme, že se také v Pořádku při výročním řízení a řádu poddanském na panství města Náchoda z r. 1760 (Arch. č. 24, 343 n.) čte ještě: Rychtářové a šenkýři pivo z pivováru našeho slánského (Sendraž, Mezles, Březová, Slanej a Čenná, Bílovec, ale a Staré Město) povinni jste bráti pod skutečnou pokutou.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 5, s. 155

Předchozí E.: Krev a písek

Následující Brutální