Časopis Naše řeč
en cz

Co je to loft?

Michaela Černá

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovo loft pochází z angličtiny; označuje mj. půdu, podkroví, dále horní patro obchodního domu nebo továrny, zejména nerozdělené do menších dílů. České slovníky (včetně slovníků neologismů) zatím slovo loft neobsahují, neboť móda loftového bydlení je u nás poměrně nová. V češtině slovo loft označuje prostorný, nadstandardní byt v přestavěné továrně, skladišti, sýpce nebo v jiných prostorách, které původně nebyly určeny k bydlení. Slovo proniká z vyjadřování odborného (v oblasti architektury či urbanistiky) i do vyjadřování běžného. V některých zahraničních velkoměstech mají loftové byty již tradici ― nedostává se tu totiž bytových prostor a mezera na trhu se zaplňuje přestavbami a dostavbami nepoužívaných průmyslových objektů. Vnitřní prostory loftů jsou členěny po patrech: jeden byt odpovídá jednomu nebo dvěma patrům. Nedělají se příčky a obvykle jsou zachovány i některé industriální prvky, např. stará tovární okna, režné cihly, kov. V loftech bydlí nejčastěji mladí lidé, kteří pracují v tzv. kreativních zaměstnáních (reklamní pracovníci, umělci). To s sebou nese určitý způsob života, někdy se proto hovoří také o loftové kultuře.

Podstatné jméno mužského rodu loft se zřejmě začlení do systému češtiny bez potíží; skloňuje se podle vzoru „hrad“, je snadno vyslovitelné, problematická není ani tvorba odvozenin, jak dokládá přídavné jméno loftový. S novým typem bydlení k nám tak proniklo i jeho označení ― jednoslovné české pojmenování nebylo k dispozici[1].

Ve slovní zásobě vztahující se k oblasti současného bydlení však narážíme i na další přejímky, pro jejichž užívání není dostatečné opodstatnění a jejichž výslovnost může být pro českého mluvčího značně komplikovaná. Jako příklad uveďme spojení urban sprawl (užívá se nesklonně i sklonně: negativní stránky urban sprawlu), přestože český ekvivalent živelný růst měst je plně uspokojivý.


[1] Prof. Jiří Kraus mě upozornil na velmi úspěšnou reality show Loft story. Roku 2001 ji vysílala soukromá francouzská televize M6: mladí soutěžící žili pod stálým dohledem kamer v izolaci od okolního světa v loftu (225 m2), postupně byli ze soutěže vylučováni a vítězný pár získal dům v hodnotě tří miliónů franků. (Více informací o pořadu lze nalézt v knize I. Ramoneta Tyranie médií, 2003, s. 193―211.) Je možné, že zásluhou velké popularity pořadu se jeho název stane obecným pojmenováním pro tento typ reality show.

Naše řeč, ročník 88 (2005), číslo 4, s. 223

Předchozí Robert Adam: Obhajoba měrových výrazů typu až tak…

Následující Z dopisů jazykové poradně