Časopis Naše řeč
en cz

Kdo je autorem slova dálnice?

Lumír Klimeš

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dne 5. listopadu 1938 bylo rozhodnuto postavit „dálkovou silnici“ z Prahy až na hranici s Rumunskem. Stavba byla svěřena Velitelství stavby dálkových silnic, řízenému brig. gen. Ing. Václavem Noskem a jeho zástupcem ministerským radou Ing. Karlem Míšou. Sousloví dálková silnice bylo záhy nahrazeno slovem dálnice: 23. prosince 1938 bylo vydáno „vládní nařízení č. 372 o česko-slovenských dálnicích“. Velitelství stavby dálkových silníc bylo přejmenováno na Generální ředitelství stavby dálnic. Slovo dálnice navrhl štábní kapitán Ing. Karel Chmel. Ten začal 24. listopadu 1938 předběžně kácet průsek ve Chřibech[1]. Práce však byly 5. května 1942 na rozkaz říšskoněmeckých úřadu zastaveny. Trasa dnešní dálnice vede jinudy.


[1] Připomínáme si zahájení stavby dálnice z Prahy na Slovensko, Silniční obzor 4, 1999, zvláštní redakční příloha.

Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 5, s. 271

Předchozí Josef Šimandl: Opět na Ruzyň

Následující Z dopisů jazykové poradně