Časopis Naše řeč
en cz

Omluva čtenářům i autorům

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Velice litujeme, že v prvním čísle letošního ročníku našeho časopisu došlo k nemilému nedopatření při řazení stránek. U příspěvku M. Čejky po str. 39 věcně následuje text na str. 42, u příspěvku F. Štíchy za str. 42 patří nejprve text na str. 41 a pak na str. 40.

Redakce se čtenářům i oběma autorům omlouvá.

Redakce

Naše řeč, ročník 74 (1991), číslo 2, s. 112

Předchozí Ivana Bozděchová: Nakupujeme v diaprodejnách

Následující Karel Hausenblas: O kulturu řeči