Časopis Naše řeč
en cz

Složiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. W.) Že se slovesa »složiti« ve významu zastřeliti (srnce, jelena) užívá takřka obecně mezi myslivci, jest i nám známo. Ale v posudku Jensenovy knihy (v 1. seš. IV. roč. N. Ř.) bylo to slovo vytýkáno za chybu se vším právem. V češtině se slovesa »složiti« v tomto významě nikdy neužívalo; významu »zastřeliti« nabylo v řeči myslivecké (jako mnohá slova jiná) vlivem německým; je to něm. »erlegen« v českém rouše.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 222

Předchozí Slovácko

Následující Slyším zvoniti