Časopis Naše řeč
en cz

Lesy

Dr. František Šimek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Johannes V. Jensen: Lesy. Z dánštiny přeložil Hanuš Hackenschmied. Č. Budějovice 1918. Nakladatel Jan Svátek. Stran 136. Za 5.40 K, váz. 7.90 K.

[24]Jensen, přední spisovatel dánský, má mnoho společného s Rousseauem. Ve svých povídkách, novelách i románech touží — jako kdysi Rousseau — po obrození člověka v těsnějším soužití s volnou přírodou a po odklonu od rafinovaného, chorobného života dnešních civilisovaných lidí; jako Rousseau odchází mezi prosté horaly do Švýcarských Alp, tak i Jensen prožil několik let mezi sedláky v Iyllandě, pod svahy »Nebeského pohoří«, kam se uchýlil z Kodaně. »Lesy«, přeložené nedávno do češtiny Hackenschmiedem, překypují láskyplným, úchvatným líčením panenské přírody Zadní Indie.

Překlad jest plynný a téměř prost hrubých omylů, jimiž se tak často naše překlady hemžívají. Jen několik drobností třeba vytknouti: zdvihá (18) m. zdvíhá, lahvi (22) m. láhvi, neunavné (55) m. neúnavné; nad mojí hlavou (59), mojí zásluhou (127), s tvojí duší (87), poutí svojí (21) m. mou, tvou, svou; nad bujícím… rostlinstvem (68) m. bujejícím, zmizí (3. mn., str, 84) m. zmizejí; země sestává prakticky vyjádřeno z řeky… (5), (vojsko) sestává z osmi mužů (6) m. skládá se; tygr, kterého složil (30) m. usmrtil, zastřelil. Ani tiskových chyb není mnoho: všech-ny (19) m. vše-chny, můžem 22 (m. mužem), něketrý (11) m. některý, se zhuští (49) m. zhustí, nevydobil (52) m. nevydobyl, se dvěmi hlavami (54) m. se dvěma. Na str. 98 řádka 3. a 4. zdola jsou přesunuty.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 23-24

Předchozí B.: Mistr Jan Hus a národ český

Následující Z našich časopisů