Časopis Naše řeč
en cz

Exportní adjustace

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

V krabičce s dámskými punčochami byl přiložen lístek tohoto znění: Využíváme exportní adjustace. Protože mu mnohé spotřebitelky neporozuměly, žádaly nás o jeho vysvětlení.

Ve Slovníku cizích slov L. Klimeše (1. vyd., Praha 1981) se můžeme poučit o tom, že slovesa adjustovat se užívá ve významu ‚opatřovat, opatřit vším potřebným, náležitě vypravit, připravit a seřídit k činnosti‘ (např. nálož).

Sloveso adjustovat je utvořeno z latinských základů ad a justus. Příd. jm. justus (lat. iustus) znamená ‚správný, náležitý‘ a předpona ad- má význam ‚připojení, přiložení‘. Podst. jm. adjustace tedy souvisí se slovesem adjustovat a užívá se ho někdy v úzce odborných významech, např. v lékárnické terminologii. Sloveso adjustovat můžeme najít např. ve spojení jako adjustovat spis, tzn. ‚opatřit ho všemi potřebnými doklady‘; dříve se užívalo i spojení adjustovat vojáka, tj. ‚náležitě ho vystrojit‘. Ale jaká je zde souvislost s naším příkladem? Žádný z těchto významů se totiž k našemu příkladu nehodí. Zde bychom dali přednost vyjádření českými výrazy balení nebo obal, tj. např. Využíváme exportního balení (nebo obalu).

Domníváme se, že výraz adjustace v našem případě ani nepřidá na kvalitě punčochám, ani neobohatí náš jazyk. Považujeme ho zde za zbytečný. Cizí výraz, [164]který neslouží ke zvýšení přesnosti a jednoznačnosti, nahradíme raději srozumitelnějším slovem domácím.

Naše řeč, ročník 71 (1988), číslo 3, s. 163-164

Předchozí Alena Polívková: Avivážní prostředky

Následující Alena Polívková: Bistro a bufet