Časopis Naše řeč
en cz

Brambor, merfán, samokol

[Hovorna]

(pdf)

-

(K. B. K.) Brambor je v Slovníku Jungmannově ještě pouze mužského rodu, v nynějším jazyce říká se místy brambor (brambůrek), místy brambora (brambůrka), pytel brambor. Brambor je slovo cizího původu a o příčinách kolísání v rodě bylo mluveno v N. Ř. II, 127.

Merfán, místy také lerpán, verpán a pod. (modřín) je znetvořené něm. Lärchenbaum. — Zounořiti statek, peníze (= prohýřiti) souvisí se slovesem »unořiti«, které znamená »utopiti« a jehož se užívá místy také v přeneseném významu »utratiti«; zdloužení počátečního u- po předponě je téhož způsobu jako v jihoč. »zoutíkat, zoutrhat« a pod.

Samokol (kolečko, radvanec) je slovo známé i ze staršího jazyka.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 213

Předchozí Bolševik

Následující Bývati