Časopis Naše řeč
en cz

Bývati

[Hovorna]

(pdf)

-

(A. S.) jest tvar frekventativní ke slovesu býti významu trvacího; je-li k němu třeba budoucího času významu frekventativního, tvoří se tak jako u jiných sloves tohoto významu, skládáním se slovesem budu. V Kralické biblii ve výkladu proroctví Zachariášova (14, 66) čteme: »Praví pak o nich (prorok o pohanech), … že shromáždění pilni bývati budou, jakž to prorok o slavnosti stánků zmínku čině ukazuje.« Je tedy možno říkati také, že přednášky budou bývati v tu a v tu dobu.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 6-7, s. 213

Předchozí Brambor, merfán, samokol

Následující Doplněk