dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Nový název státu Horní Volta

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Z denního tisku jsme se dozvěděli,[1] že v r. 1984 bylo úředně změněno jméno afrického státu Horní Volta. Tento stát se nyní jmenuje Lidová demokratická republika Bourkina Fasso. Podle agentury AFP znamená název Bourkina-Fasso[2] v překladu ‚vlast důstojných lidí‘. Tvoří jej dvě slova, z nichž každé je převzato z jednoho ze dvou hlavních místních jazyků: slovo Bourkina z jazyka mooré a slovo Fasso z jazyka dioula. Tento název se už u nás začal užívat a nastaly i jisté jazykové potíže. Proto doporučujeme při skloňování tohoto jména dodržovat stejné zásady jako u většiny ostatních víceslovných zeměpisných názvů, tzn. skloňovat pouze poslední část názvu, tj. 2. p. Bourkina-Fassa, 3. p. Bourkina-Fassu atd. (srov. např. Alma-Aty, Usť-Kamenogorsku, Šen-jangu atd.).

Při tvoření příslušného přídavného jména je nutné si uvědomit, že poslední souhláskou slovního základu je souhláska s (vlastně dvě s), a proto dochází při připojení přípony -ský ke zjednodušení: (s)s + ský → (s)ský. Obě části se pouze spojí, tj. bourkinafasský (srov. např. Addis Abeba — addisabebský, Belo Horizonte — belohorizontský, Kuala Lumpur — kualalumpurský, Alma-Ata — almaatský, Port-Louis — portlouiský apod.

Obyvatelské jméno tvoříme z téhož základu místního jména jako příslušné přídavné jméno, a to příponou -an (-anka), je tedy Bourkinafassan. Raději však doporučujeme v případě možnosti užít opisu, tj. obyvatel republiky Bourkina-Fasso či obyvatel Bourkina-Fassa.


[1] Rudé právo ze dne 6. 8. 1984, s. 1.

[2] Tuto podobu jsme si ověřovali též u odborníků v Orientálním ústavu ČSAV.

Naše řeč, ročník 69 (1986), číslo 3, s. 165

Předchozí Igor Němec: Pastevní psi

Následující Libuše Olivová-Nezbedová: Obecná jména místní tvořená příponou -ina z názvů zvířectva