Časopis Naše řeč
en cz

Priezvisko není přízvisko

Olga Vondrová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Při překladech českých textů do slovenštiny nebo slovenských textů do češtiny mohou často působit potíže slova, která mají sice stejný nebo podobný tvar, ale rozdílný význam (např. badať, chudý, sprostý, statočný aj.). S tímto případem se setkáme i při porovnání českého a slovenského výrazu pro příjmení.

Pro české slovo příjmení má slovenština významově shodný ekvivalent priezvisko,[1] zatímco hláskově blízké výrazy prímenie, prímeno znamenají ve slovenštině ‚další jméno přidané k příjmení‘, tedy vlastně ‚přezdívku‘. Tento význam slova příjmení se v češtině také vyskytuje, avšak není v dnešním úzu už běžný, zastarává.[2] Slovenský výraz priezvisko proti tomu nelze překládat českým přízvisko, tj. synonymem slova přezdívka, neboť pro tento význam má slovenština ekvivalenty prezývka (obyč. hanlivá) a prímenie, prímeno.

Jak patrno, je třeba občas i u tak blízkých jazyků nahlédnout do slovníků nebo jiných příruček, abychom se vyvarovali zkomoleného užívání výrazů na první pohled zcela průhledných.


[1] Srov. Česko-slovenský slovník, Bratislava 1979, Ž. Gašparíková, A. Kamiš, Slovensko-český slovník, Praha 1967, a Slovník slovenského jazyka, III. díl, Bratislava 1963.

[2] Viz Slovník spisovného jazyka českého, II. díl, Praha 1964.

Naše řeč, ročník 67 (1984), číslo 2, s. 111

Předchozí Jaroslav Porák: Jaký pán, takový krám

Následující Naďa Fuková: Demise z funkce, na funkci?