Časopis Naše řeč
en cz

Jazykový problém v metru

Alena Polívková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ve spojitosti s názvy stanic metra se objevil další jazykový problém. Máme říkat a psát, že jsme přijeli do stanice Staroměstské, Leninovy, nebo do stanice Staroměstská, Leninova? Jsou tedy, řečeno mluvnicky, výrazy Staroměstská, Leninova shodnými přívlastky, a máme je skloňovat, nebo neshodnými přívlastky, a zůstávají proto v podobě 1. pádu, tj. tzv. nominativu jmenovacího?

Po slově stanice (jak už bylo dříve upozorněno[1]) se vžil nominativ jmenovací, např. na stanici Flóra (nikoli Flóře) aj. Problém je jen se stanicemi pojmenovanými (substantivizovaným) adjektivem, a to zřejmě proto, že naše jazykové povědomí kolísá mezi chápáním (ještě) adjektivním, vedoucí k tomu, že příslušný adjektivní název skloňujeme jakožto shodný přívlastek (ovšem postponovaný), a chápáním substantivním, vedoucím k užití nominativu jmenovacího. Jezdíme tedy běžně ze stanice Staroměstská do stanice Leninova apod. Skloňované tvary nepovažujeme za nesprávné, ale mají už trochu knižní a snad i zastaralý přídech.


[1] Srov. např. F. Daneš, Nominativ jmenovací, Jazykový koutek Československého rozhlasu, 1. výběr, Praha 1949, s. 211n.

Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 5, s. 272

Předchozí Alena Polívková: Skloňování místních jmen zakončených na -í

Následující Jan Petr: K pojetí vztahů mezi národy v díle Gustáva Husáka